FOLWARK KWIATÓW - WCZORAJ Wieś Kwiatów (niem. Blumen) wzmiankowana jest po raz pierwszy w dokumencie z 1379 roku. Właścicielem dóbr we wsi był wówczas Konrad von Spiller. W roku 1506 majątek ten należał do Georga von Hauschilda, którego potomkowie posiadali wieś przez dłuższy czas.

W 1738 roku Siegfried von Üchtritz sprzedał dobra w Kwiatowie na rzecz Sigismunda von Stange. Po jego smierci w 1766, posiadłość tą odziedziczyła żona Anna Sabina von Hange z domu von Rothrirch.

 

 

Od 1776 roku majątkiem w Kwiatowie zarządzał zięć Wilhelm Rudolf von Zeidlitz.

W roku 1876 dobra w Kwiatowie należały do Ernesta von Däslera, w 1905 do Guida Polst z Lubiatowa Środkowego. Od około 1917 roku posiadłością zarządzał Richard Winkler. Ostatnim przed II- wojną światową właścicielem majątku we wsi był Kurt Effenberg. Otoczony fosą pałac w Kwiatowie jest obecnie podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym budynkiem z poddaszem wykorzystanym na cele mieszkalne. Pałac otrzymał plan prostokąta. Kryje go łamany dach, pokryty dachówką. Wewnątrz budynku znajduje się centralnie umieszczona sień, za którą zbudowane zostały drewniane schody prowadzące na pierwsze piętro. 8- osiowa fasada frontowa zaakcentowana jest portalem wejściowym w kamiennym obramowaniu arkadowym z kluczem, dostępnym po schodach.

Elewacje boczne budynku posiadają po cztery osie. Nieregularnie rozplanowana fasada ogrodowa otrzymała 7 osi okiennych. Jak wskazują zachowane elementy architektoniczne, pałac w Kwiatowie powstał prawdopodobnie u schyłku XVIII- go wieku, przy czym w XIX stuleciu i w czasach nowszych poddano go przebudowie. Pałac wzniesiony został na niewielkiej wysepce, otoczonej fosą wypełniona wodą. Dostęp do pałacu prowadził od południa poprzez most ukształtowany na osi portalu wejściowego. Elewacją frontową pałac zwrócony jest na południe ku wielkiemu dziedzińcowi folwarcznemu, założonego na planie wydłużonego prostokąta, wokół którego skupiono gospodarczą zabudowę. Wśród folwarcznych budynków wyróżnia się stajnia i wozownia z końca XVIII , wzniesiona w północnej części dziedzińca.

 

Najstarszym elementem parku dworskiego w Kwiatowie są stare dęby i lipy, dzisiaj ok. 200-letnie występujące na wschód od pałacu
i folwarku. Z tego tez okresu pochodzą lipy posadzone na grobli otaczającej fosę.

Jak pozwala stwierdzić mapa wsi z końca XIXw. w owym czasie,
a zapewne i znacznie wcześniej na terenie rozciągającym się po wschodniej stronie pałacu istniało miejsce upraw gospodarczych
(ogród warzywny, sad). Tam też znajduje się domek ogrodnika pochodzący z 80-tych lat ubiegłego stulecia.

Po południowej stronie upraw gospodarczych posadzono na przełomie XIX i XX w. drzewa liściaste : jawory, klony, jesiony oraz iglaki, modrzewie, daglazje, świerki, cyprysiki, sosny czarne, dokonując w ten sposób adaptacji tej części założenia na cele rekreacyjne. Miejsce to łączyło się po wschodniej stronie z niewielkim laskiem przeciętym prostą aleją lipową biegnącą ze wschodu na zachód.

 

     
   
   
 
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej fundacji